Hur vi behandlar


Thomas Rödemark är Leg Naprapat och slutar aldrig att fortbilda sig. Flera gånger per år åker Thomas på kurser för att lära sig nya tekniker och förfina gamla. Att hjälpa kroppen att läka sig själv med rätt justeringar är målet.