Hur vi behandlar


Vi har en bred och gedigen kompetens inom den manuella medicinen med såväl diagnostisering, behandling och träning av kroppens leder och muskulatur.

Vi behandlar leder med justeringstekniker som hjälper kroppen till självläkning och återskapar funktion i lederna. Vi försöker se till hela personen och vägleder i ergonomi, hälsa och träning.

Vi erbjuder även mindfullness och företagshälsa genom föreläsning och workshops.